fbpx

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ

Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας “Αρχιπέλαγος” είναι μία μη-κερδοσκοπική, μη-κυβερνητική οργάνωση που συνδυάζει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου.

Από το 1998, το Αρχιπέλαγος έχει επικεντρωθεί στο συνδυασμό διεπιστημονικής έρευνας και αποτελεσματικών δράσεων προστασίας, στις οποίες συμμετέχουν ενεργά οι τοπικές κοινωνίες.

Η συνεργασία αυτή δημιουργεί στρατηγικές βάσεις που επιτρέπουν και ενισχύουν τις δραστηριότητες του Αρχιπελάγους σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την προστασία των χερσαίων και θαλάσσιων ειδών απέναντι στις αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές.

Πρακτική εφαρμογή επιστημονικής γνώσης

  • Συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κοινωνίες για την ανάπτυξη πιλοτικών σχεδίων διαχείρισης και προστασίας που στοχεύουν στην προστασία ενδιαιτημάτων και ειδών του Αιγαίου – σχέδια τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες περιοχές των ελληνικών θαλασσών και της ΒΑ Μεσογείου.
  • Την αποτροπή καταστροφικών πρακτικών, όπως η παράνομη αλιεία, οι εκρήξεις στη θάλασσα, η ρίψη αποβλήτων, η θαλάσσια ρύπανση, η διάβρωση των παραλιών, η υπερεντατική υπερβόσκηση και η συνεπαγόμενη διάβρωση, καθώς και άλλες απειλές για τη βιοποικιλότητα.
  • Την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της χρήσης των social media, video, animation και έντυπων μέσων ενημέρωσης. Στόχος μας είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πώς μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία των φυσικών πόρων

Που εστιάζουμε

Θαλάσσια Προστασία

Θαλάσσια θηλαστικά, αλιεία, παράκτια οικοσυστήματα δίνοντας έμφαση στα απειλούμενα είδη και ενδιαιτήματα, ωκεανογραφική έρευνα, αξιολόγηση μόλυνσης και ρύπανσης, πρόληψη θαλάσσιων ατυχημάτων.

Χερσαία Προστασία

Νησιωτική πανίδα, με έμφαση σε απειλούμενα είδη όπως είναι οι χαμαιλέοντες, τα τσακάλια, οι νυχτερίδες και τα πτηνά. Νησιωτική χλωρίδα, με έμφαση στα σπάνια νησιωτικά δάση και οικοσυστήματα εσωτερικών υδάτων. Συνεχής εξέλιξη της Κιβωτού Σπόρων Αιγαίου για τη διατήρηση των τοπικών ποικιλιών που απειλούνται με γενετική διάβρωση. Αξιολόγηση της ρύπανσης και των ανθρωπογενών επιδράσεων. Διαχείριση οικοσυστημάτων προτεραιότητας.

Το Αρχιπέλαγος λειτουργεί μακριά από τα αστικά κέντρα και τα αμφιλεγόμενα συμφέροντα, προσφέροντας μια άμεση προσέγγιση για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ερευνητική μας ομάδα εργάζεται στο πεδίο, δίπλα στα οικοσυστήματα που έχουν ανάγκη προστασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες, καταφέρνουμε να υλοποιούμε σημαντική έρευνα και δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας χάρη στην αφοσίωση των ερευνητικών μας ομάδων. Οι δράσεις μας συνδυάζουν την εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στο πεδίο και στο εργαστήριο και αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και δίκτυα ενημέρωσης.

BRS2019 & ECO-NAVIGATION

Η συνεργασία με το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος» θα γίνει το πλαίσιο του Eco-navigation μίας πλατφόρμας ανταλλαγής πληροφοριών που απευθύνεται σε ναυτικούς, ιστιοπλόους, δύτες, αλιείς και γενικότερα ανθρώπους με αγάπη για τη θάλασσα. Στόχος  του Eco-navigation  είναι να τους ενθαρρύνει να αναφέρουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που κάνουν όσο βρίσκονται στη θάλασσα, όπως η παρουσία θαλάσσιων θηλαστικών, χελωνών και καρχαριοειδών, πληθυσμιακές εξάρσεις μεδουσών, παρουσία εισβολικών ειδών, περιστατικά ρύπανσης, και άλλες ασυνήθιστες ή ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται προωθούνται σε ειδικούς επιστήμονες στην Ευρώπη, ενδυναμώνοντας έτσι τη συνεργασία ανάμεσα στους ενεργούς πολίτες και τους επιστήμονες για την προστασία των θαλασσών μας και για την κάλυψη των μεγάλων κενών γνώσης αναφορικά με τη θαλάσσια ζωή.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.archipelago.gr